Myyntiehdot

1. Myyntiehtojen voimassaolo

 1. Myyntiehdot ovat voimassa www.woodenlifestyle.ee:n verkkokaupasta ostajan (jäljempänä Kuluttaja) ja yrityksen Wooden Lifestyle OÜ (jäljempänä Verkkokauppa woodenlifestyle.ee) välillä tuotteiden ja tavaroiden ostamiseen.
 2. Näiden ehtojen lisäksi säätävät woodenlifestyle.ee:n Verkkokaupasta tuotteiden ostamisessa syntyvistä oikeudellisista suhteissa Virossa voimassa oleva velvoiteoikeuslaki (Võlaõigusseadus, lyhenne VÕS, jäljempänä VÕS), kuluttajasuojalaki (Tarbijakaitseseadus, jäljempänä TKS) sekä muut säädökset.
 3. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee pidättää oikeuden myyntiehdoissa muutosten tekemiseen. Mainituista muutoksista ilmoitetaan kotisivulla woodenlifestyle.ee.

2. Hintatiedot

 1. Wooden Lifestyle OÜ on arvonlisäverovelvollinen (alv.nro EE101825715) ja kaikki kotisivulla kuvatut hinnat ovat verollisia
 2. Ostohintaan lisätään kuljetusmaksu Kuljettajan valitseman toimitustavan mukaisesti.
 3.  Hinnat ovat voimassa tilauksen laatimisen hetkestä hyväksytyn tilauksen maksamisen eräpäivän saapumiseen (3 päivää tilauksen lähettämisestä).
  1. Jos tilaus on lähetetty ennen myyntiehtojen tai hintojen muuttamista, sovelletaan Kuluttajan ja Wooden Lifestyle OÜ:n välillä syntyneisiin oikeussuhteisiin tilauksen laatimisen aikana voimassa olleita ehtoja.
  2. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee pidättää oikeuden myyntihinnoissa muutosten tekemiseen. Mainituista muutoksista ilmoitetaan kotisivulla woodenlifestyle.ee.

3. Tilauksen tekeminen

 1. Valitse sopiva koko.
 2. Lisää sopivat tuotteet ostoskoriin.
 3. Tilauksen tekemiseen paina ensin ostoskorissa linkkiin „Suorita ostoˮ.
 4. Tilauksen tekemisen sivulla täytä vaaditut kentät, valitse sopiva toimitustapa ja maksutapa sekä paina linkkiin ”Lähetä tilaus”. Kun maksutavaksi valitaan “Maksekeskus” (Maksukeskus), voi tilauksen maksaa kätevästi pankkilinkin kautta (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea, Danske Bank, LHV pank, Krediidipank) tai VISA ja Master pankkikortilla. Tiedot euromääräisen maksusuorituksen tekemiseen sekä kaikki vaadittavat verot ja maksut kuvataan tilauksen vahvistamisen jälkeen kuvatusta laskusta.
 5. Syötä tietojen ja tilauksen vahvistamisen sivulla olevien kenttien tiedot huolellisesti, sillä annettujen tietojen täsmällisyys ja oikeellisuus vaikuttaa ostettujen tuotteiden nopeaan ja sujuvaan toimittamiseen ja mahdollisten myöhemmin ilmenevien reklamaatioiden selvittäminen on helpompaa.
 6. Verkkokaupassa suoritetut tilaukset käsitellään arkipäivisin (ma-pe klo 8.00−16.30). Jos tilaus on tehty perjantaina kello 14 jälkeen, se vahvistetaan seuraavan viikon maanantaina. Voimassa myös toimitustavan ”Tulen hakemaan” kohdalla. Jos toimitustavaksi on valittu itse hakeminen, pyydämme ilmoittamaan saapumisajan soittamalla numeroon +372 5815 9597.

4. Myyntisopimuksen voimaan astuminen

 1. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee sitoutuu tuotteiden myyntisopimuksen nojalla luovuttamaan Kuluttajalle olemassa olevan, valmistettavan tai verkkokaupan woodenlifestyle.ee toimesta vastaisuudessa hankittavan Tuotteen ja mahdollistamaan omistusoikeuden siirtymisen Kuluttajalle, Kuluttaja taas sitoutuu maksamaan verkkokaupalle woodenlifestyle.ee ostamansa tuotteen siitä laaditussa laskussa ilmoitetussa määrässä ja ottamaan tilaamansa tuotteen vastaan.
 2. Tilaukset, joista ei ole maksettu 3 päivän sisällä tilauksen tekemisestä alkaen, peruutetaan.
 3. Myyntisopimus astuu voimaan Kuluttajan tekemän maksun verkkokaupan pankkitilille saapumisen hetkestä.

5. Toimittaminen

 1. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee kokoaa myyntisopimuksen voimaan astumisen jälkeen tilauksen ja siirtää sen toimitusta varten logistiikkapalveluita tarjoavalla yhteistyökumppanille. Tuotteet toimitetaan Viron sisällä normaalisti 1-3 arkipäivän sisällä. Kansainvälinen toimitus saapuu vastaanottajalle keskimäärin 5-10 päivän sisällä.
 2. Verkkokaupan kotisivulla ilmoitetut toimitusajat alkavat tilauksesta maksettavan summan Verkkokaupan pankkitilille saapumisen hetkestä.
 3. Jotta toimitus olisi nopeaa ja sujuvaa, on tilausta tehdessä oltava tarkkana ja varmistettava, että toimitustiedot ovat voimassa olevia ja paikkansa pitäviä.
 4. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee ei ole vastuussa tilattujen tuotteiden toimituksen viivästymisestä, jos tilatut tuotteet on siirretty logistiikkapalveluita tarjoavalle yhteistyökumppanille ajoissa, mutta toimituksen viivästyminen johtuu seikoista, joihin Verkkokauppa woodenlifestyle.ee ei ole voinut vaikuttaa tai joita verkkokauppa ei ole voinut ennakoida.
 5. Jos tilattuja tuotteita ei ole ollut mahdollista toimittaa tuotteen varastosta loppumisen takia, verkkokauppa woodenlifestyle.ee ilmoittaa siitä Kuluttajalle ja palauttaa Kuluttajan maksaman summan (mm. tuotteiden luovutuskulut) viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän sisällä tiedon lähettämisestä alkaen.

6. Palautusoikeus

 1. Kuluttajalla on 14 päivän sisällä tilauksen vastaanottamisen jälkeen oikeus peruuttaa verkkokaupassa tekemänsä tilaus syytä ilmoittamatta. Tilauksen peruuttamisen lomake löytyy tästä - Taganemisavaldus (Tilauksen peruuttaminen).
 2. Jos palautettava tuotteen laatu on huonontunut, on Kuluttaja vastuussa esineen arvon alentumisesta vain siinä tapauksessa, jos hän on käyttänyt tuotetta muulla, kuin sen ominaisuuksista, olemuksesta ja toimivuudesta varmistumisen vaativalla tavalla. Kuluttajan on käsiteltävä ja käytettävä tuotetta sen ominaisuuksista, olemuksesta ja toimivuudesta varmuuden saamiseen vain sillä tavalla, jolla hän voisi kokeilla tuotetta tavanomaisessa myymälässä.
 3. Tuotteen palauttamiseen on toimitettava hakemus Tilauksen peruuttamiseen, jonka lomake löytyy tästä - Taganemisavaldus (Tilauksen peruuttaminen). Hakemus toimitetaan osoitteeseen info@woodenlifestyle.ee viimeistään 14 päivän sisällä tuotteiden vastaanottamisesta alkaen.
 4. Kuluttajan on palautettava tuote tilauksen peruuttamisen ilmoituksen lähettämistä seuraavan 14 päivän sisällä tai todistettava, että hän on siirtänyt tuotteen palauttamista varten em. aikavälin sisällä logistiikkapalveluita tarjoavalle yritykselle.
 5. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee palauttaa tilauksen peruuttamisen lomakkeen ja palautettavan tuotteen vastaan otettua kuluttajalle viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän sisällä kaikki kuluttajan sopimuksen nojalla maksamansa maksusuoritukset, muun muassa tuotteen Kuluttajalle toimittamisen maksun, paitsi jos kuluttaja on selkeästi valinnut valmistajan ehdottaman kaikkein edullisimman toimitustavan sijaan (pakettiautomaatti) muun toimitustavan. Tällaisessa tapauksessa ei tarvitse verkkokaupan palauttaa Kuluttajalle niitä kuluja, jotka ovat syntyneen tavanomaisesta toimituksesta poikkeavan toimitustavan valitsemisesta.
 6. Tuotteen palauttamisen aiheuttamat kulut (mm. postikulut) maksaa Kuluttaja.

 

8. Ylivoimainen este

 1. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee ei ole vastuussa Tilaajalle syntyneistä vahingoista tai tuotteiden toimituksen viivästymisestä, jos vahingon tai toimituksen viivästymisen syynä on ollut seikka, johon verkkokauppa woodenlifestyle.ee ei ole voinut vaikuttaa tai jota oli mahdotonta ennakoida.

9. Henkilötietojen käsittely

 1. Kuluttaja antaa verkkokaupassa tietojaan syöttäessä ja asian vahvistaen oikeuden kerätä ja käsitellä Kuluttajan henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, tilauksen toimitus- ja/tai kotiosoite, sähköpostiosoite) ja siirtää tiedot logistiikkapalveluita tarjoavalle yhteistyökumppanille tuotteiden toimittamista varten.
 2. Verkkokaupalla woodenlifestyle.ee on oikeus käyttää Kuluttajan asuin- tai oleskelupaikan osoitetta mainosten ja muiden tietojen Kuluttajalle toimittamiseen.
 3. Kuluttajalla on milloin tahansa oikeus kieltää tietojen kerääminen ja käsittely, paitsi jos se on tarpeen sopimuksesta johtuvien saatavien perimiseen tai tuotteiden toimittamiseen.
 4. Sähköisiä henkilötietoja käytetään suorapostituksiin vain silloin, kun Kuluttaja on antanut siihen erillisen suostumuksensa verkkosivulla woodenlifestyle.ee.
 5. Kryptattu tiedonvälitys pankkien kanssa ostoista maksamisen yhteydessä varmistaa Kuluttajan yksilöllisten pankkitunnusten turvallisuuden ja heillä ei ole pääsyä Verkkokauppaan.

10. Reklamointi

 1. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee on vastuussa Kuluttajalle myydyn tuotteen virheellisyydestä tai puutteista, jotka ilmenevät kahden vuoden sisällä tuotteen Kuluttajalle luovuttamisesta alkaen.
 2. Kuluttajalla on puutteen ilmetessä oikeus ottaa viimeistään kahden kuukauden sisällä verkkokauppaan verkkokauppa woodenlifestyle.ee ja näyttää lasku, jonka nojalla tuotteet on hankittu.
 3. Jos tuotteessa ilmenee puutteita, on sen käyttö keskeytettävä.
 4. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee ja Kuluttaja sopivat keskenään virheellisen tuotteen korjaamisesta tai sen vaihtamisesta uuteen. Korjaamisen kulut maksaa verkkokauppa woodenlifestyle.ee.
 5. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee ei ole vastuussa Kuluttajan syystä tuotteeseen syntyneistä virheistä, jotka johtuvat tuotteen väärästä säilytystavasta tai ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Tuotteessa virheiden tai puutteiden ilmetessä pyydämme toimittamaan sitä koskevan reklamaation sähköpostiosoitteeseen info@woodenlifestyle.ee. Reklamaatioon on lisättävä tilauksen tekijän nimi, puhelinnumero, tilauksen numero ja tuotteen virheen tai puutteen tarkka kuvaus.
 6. Tuotteen virheellisyyttä tai puutteellisuutta koskeva reklamaatio on toimitettava kahden kuukauden sisällä tuotteessa virheen tai puutteen havaitsemisen hetkestä alkaen.
 7. Kaikki reklamaation tarkastellaan ja Kuluttajaan otetaan yhteyttä ensi tilassa, mutta viimeistään 14 päivän sisällä reklamaation vastaan ottamisesta alkaen.
 8. Kuluttajalla on oikeus vaatia verkkokaupalta woodenlifestyle.ee ostohinnan alentamista tai tilauksen peruuttamista ja tuotteesta maksetun summan palauttamista, jos verkkokauppa woodenlifestyle.ee ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta tai jos tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen epäonnistuu. Verkkokauppa woodenlifestyle.ee ei ole poistanut tuotteen virhettä kohtuullisen ajan sisällä, aiheuttaen siten kuluttajalle perustelematonta epämukavuutta.